THIẾT KẾ CĂN HỘ TÒA K2 CHUNG CƯ THE K - PARK VĂN PHÚ


Mặt bằng tầng điển hình tại chung cư The K - Park Văn Phú - Tòa K2


Mặt bằng tầng điển hình chung cư The K - Park Văn Phú (tầng 14 căn hộ)
diện tích từ 53,48m2 - 93,06m2
Thiết kế căn hộ 01 tòa K2 chung cư The K - Park Văn Phú
Diện tích 93,06m2 - 3 phòng ngủ - cửa hướng Đông Bắc, ban công Tây Nam và Đông Nam - nhìn xuống công viên nội khu


Thiết kế căn hộ 02 tòa K2 chung cư The K - Park Văn Phú
Diện tích 57,96m2 - 2 phòng ngủ - cửa hướng Đông Bắc, ban công Tây Nam- nhìn xuống công viên nội khuThiết kế căn hộ 03 và 04 tòa K2 chung cư The K - Park Văn Phú
Diện tích 67,97m2 - 2 phòng ngủ - cửa hướng Đông Bắc, ban công Tây Nam - nhìn xuống công viên nội khu Thiết kế căn hộ 05 tòa K2 chung cư The K - Park Văn Phú
Diện tích 83,24m2 -3 phòng ngủ - cửa hướng Đông Bắc, ban công Tây Nam và Tây Bắc - nhìn xuống công viên nội khu
Thiết kế căn hộ 06 tòa K2 chung cư The K - Park Văn Phú
Diện tích 53,48m2 - 2 phòng ngủ - cửa hướng Tây Nam, ban công Tây Bắc - nhìn xuống vườn dạo bộ tòa K1


Thiết kế căn hộ 07 tòa K2 chung cư The K - Park Văn Phú
Diện tích 59,05m2 - 2 phòng ngủ - cửa hướng Đông Bắc - nhìn xuống vườn dạo bộ và tòa K1

Thiết kế căn hộ 08 tòa K2 chung cư The K - Park Văn Phú
Diện tích 83,24m2 - 3 phòng ngủ - cửa hướng Tây Nam, ban công Đông Bắc và Tây Bắc - nhìn đường Lê Trọng Tấn và chung cư Văn Phú Victoria
Thiết kế căn hộ 09, 10 tòa K2 chung cư The K - Park Văn Phú
Diện tích 67,97m2 - 2 phòng ngủ - cửa hướng Tây Nam, ban công Đông Bắc - nhìn đường Lê Trọng Tấn và chung cư Văn Phú Victoria
Thiết kế căn hộ 11 tòa K2 chung cư The K - Park Văn Phú
Diện tích 57,96m2 - 2 phòng ngủ - cửa hướng Tây Nam, ban công Đông Bắc - nhìn đường Lê Trọng Tấn và chung cư Văn Phú Victoria


Thiết kế căn hộ 12 tòa K2 chung cư The K - Park Văn Phú
Diện tích 93,06m2 - 3 phòng ngủ - cửa hướng Tây Nam, ban công Đông Bắc và Đông Nam - nhìn đường Lê Trọng Tấn và chung cư Văn Phú Victoria

Thiết kế căn hộ 14 tòa K2 chung cư The K - Park Văn Phú
Diện tích 58,8m2 - 2 phòng ngủ - cửa hướng Đông Bắc, ban công Đông Nam - nhìn xuống bể bơi và tòa K3

Thiết kế căn hộ 15 chung cư The K - Park Văn Phú
Diện tích 76,27m2 - 2 phòng ngủ - cửa hướng Tây Nam, ban công Đông Nam - nhìn xuống bể bơi và tòa K3