TÒA K3


THÔNG SỐ CĂN HỘ TÒA K3

  • 03 Tòa: K1, K2 và K3, tổng số 951 căn hộ.
  • K1: 27 tầng
  • K2: 25 tầng
  • K3: 23 tầng
  • Khối đế: Thương mại dịch vụ
  • 01 tầng hầm liên thông ba tòa
  • Từ tầng 02 là tầng căn hộ
  • Diện tích căn hộ: 53 – 93m2
  • 02 Phòng ngủ: 53 –57- 67 m2
  • 03 Phòng ngủ: 83 và 93 m2
Mặt bằng tầng điển hình 3 tòa K1, K2, K3Mặt bằng thiết kế căn hộ tòa K2 chung cư The K Park Văn Phú
Mặt bằng thiết kế căn hộ tòa K2 chung cư The K Park Văn Phú
Mặt bằng thiết kế căn hộ tòa K2 chung cư The K Park Văn Phú
Mặt bằng thiết kế căn hộ tòa K2 chung cư The K Park Văn Phú
Mặt bằng thiết kế căn hộ tòa K2 chung cư The K Park Văn Phú
Mặt bằng thiết kế căn hộ tòa K2 chung cư The K Park Văn Phú
Mặt bằng thiết kế căn hộ tòa K2 chung cư The K Park Văn Phú
Mặt bằng thiết kế căn hộ tòa K2 chung cư The K Park Văn Phú
Mặt bằng thiết kế căn hộ tòa K2 chung cư The K Park Văn Phú
Mặt bằng thiết kế căn hộ tòa K2 chung cư The K Park Văn Phú
Mặt bằng thiết kế căn hộ tòa K2 chung cư The K Park Văn Phú
Mặt bằng thiết kế căn hộ tòa K2 chung cư The K Park Văn Phú
Mặt bằng thiết kế căn hộ tòa K2 chung cư The K Park Văn Phú
Mặt bằng thiết kế căn hộ tòa K2 chung cư The K Park Văn Phú
Mặt bằng thiết kế căn hộ tòa K2 chung cư The K Park Văn Phú
Mặt bằng thiết kế căn hộ tòa K2 chung cư The K Park Văn Phú
Mặt bằng thiết kế căn hộ tòa K2 chung cư The K Park Văn Phú
Mặt bằng thiết kế căn hộ tòa K2 chung cư The K Park Văn Phú
Mặt bằng thiết kế căn hộ tòa K2 chung cư The K Park Văn Phú
Mặt bằng thiết kế căn hộ tòa K2 chung cư The K Park Văn Phú
Mặt bằng thiết kế căn hộ tòa K2 chung cư The K Park Văn Phú
Mặt bằng thiết kế căn hộ tòa K2 chung cư The K Park Văn Phú
Mặt bằng thiết kế căn hộ tòa K2 chung cư The K Park Văn Phú
Mặt bằng thiết kế căn hộ tòa K2